Az embert körülvevő tér és ahogyan ebben a térben mozog éppoly fontos része életének, mint az étel, melyet elfogyaszt vagy a nyelv, melyen embertársaival kapcsolatot teremt. Ahogyan állunk, sétálunk, kezet fogunk, s a bennünket körülvevő térben mozgunk néha beszédesebb a kimondott szónál. Szokásaink segíthetik vagy hátráltathatják azt a tudatos szabad mozgást, amely fizikai, lelki és szellemi jólétünkhöz elengedhetetlen. De mi is a mozgás, a mozdulat? Hogyan mozgunk a térben? Milyen erők dolgoznak a térben és milyen kölcsönhatásban vagyunk mi velük?

Egy felfedező útra invitálunk benneteket, mely során egyéni és csoportos mozgásos gyakorlatok és játékok segítségével megtapasztalhatjuk, hogyan tudunk kapcsolódni a térhez, egymáshoz és önmagunkhoz. Mindehhez segítségül hívjuk a Bothmer gimnasztikát, mint antropozófiai alapú mozgásformát, mely immár 100 éve támogatja a gyermekek egészséges mozgásfejlődését a Waldorf iskolákban.